ผลงานครู

Login Form

0866520
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
131
775
3522
4158
22454
28371
866520

Forecast Today
768

4.07%
9.63%
2.37%
0.17%
0.46%
83.31%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Your IP:18.204.227.117

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

ตราประจำโรงเรียน              

         
         รูปเสมา               หมายถึงวัดเสมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
         

      ศ.จ.( ในวงกลม ) หมายถึง  อักษรย่อ ซึ่งเป็นชื่อย่อของโรงเรียน                        

                                                                                   

         

          สีประจำโรงเรียน         

 

                     เหลือง-ดำ

                                        สีเหลือง  หมายถึงศีลธรรมจรรยา

                                        สีดำ หมายถึง  ปัญญาความรอบรู้

         

          อักษรย่อของโรงเรียน   ศ.จ.
         ปณิธานของโรงเรียน    เราจะสร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม

         คติธรรม                      สุปญญํ ลภเต ธนํ      ปัญญาคือ ขุมทรัพย์

วิสัยทัศน์

      ภายในปี 2563  โรงเรียนศรีประจันต์“เมธีประมุข”  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มี่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. เร่งรัดและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ประสานกับชุมชนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. เร่งรัดจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. ผู้เรียนทุกคนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Facebook FanBox

JFBAlbum

  footer

  โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

  Copyright © 2015. All Rights Reserved โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"