ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.พิทยา แก้วทิพย์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียน
และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนสำหรับความสำเร็จ
ในการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
กับการส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 70 รายการ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 11 รายการ
(เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก)
#ผลการแข่งขัน
เหรียญทองชนะเลิศ 11 รายการ
เหรียญทอง 20 รายการ
เหรียญเงิน 17 รายการ
เหรียญทองแดง 12 รายการ
เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ