ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

การสรรหาและการเลือก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” สามารถดูเอกสารที่นี้