เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ปี 2563